Het vermogen van een gemiddeld huishouden is sinds het begin van de crisis met bijna 50 procent gedaald. De voornaamste reden is de daling van de huizenprijzen. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) komt met de cijfers dat het gemiddelde vermogen van een huishouden in 2008 circa 54.000 euro was terwijl dat momenteel niet meer is dan 27.000. In 2012 hadden meer dan 800.000 gezinnen tevens meer schulden dan bezittingen.