Het vermogen van de vijf grootste pensioenfondsen is sinds eind 2008 meer dan verdubbeld. Ondank het feit dat er meer dan 600 miljard vermogen is, kunnen veel pensioenfondsen nog net boven de vereiste dekkingsgraad van circa 105 procent uitkomen. Dat komt doordat de pensioenen die moeten worden uitgekeerd ook blijven stijgen. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen in de toekomst kunnen voldoen.