In juli telde Nederland 541.000 werklozen, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In april van dit jaar waren er nog 572.000 werklozen (6,4 procent). Sinds april zijn er veertigduizend mensen met betaald werk bijgekomen. Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst: van 6,1 naar 5,6 procent. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid de laatste drie maanden van 11,2 procent (april) naar 10,8 procent (juli), Onder de 25- tot 45-jarigen ging dit van 4,8 naar 4,7 procent. De totale werkloosheid daalt al sinds begin 2014