Volgens een onderzoek van AON betalen veel ondernemers teveel premie tegen het afdekken van kredietrisico. Zij beschermen zich tegen wanbetaling of tegen bijvoorbeeld faillissement van een leverancier. De premie kan veelal een stuk lager als de ondernemer het kredietrisico zelf beter beperkt door tijdig maatregelen te nemen tegen debiteurenachterstand. Veel ondernemers die het kredietrisico afdekken met een verzekering denken dat alles dan voor ze geregeld wordt. Echter, als ze zelf de juiste maatregelen nemen, kunnen ze mogelijk besparen op de premie. Juist in deze tijd wordt die premie steeds hoger aangezien verzekeraars te maken hebben met strengere regelgeving en de financiele markten die onder grote druk staan.