De Autoriteit Financiele Markten (AFM) wil zzp-ers verplichten een pensioen op te bouwen, net als werknemers. Honderdduizenden zelfstandigen vallen nu nog buiten deze verplichting en dreigen hierdoor geen enkel pensioen op te bouwen. Volgens de AFM moeten ze desnoods gedwongen worden om een pensioen op te bouwen. De AFM is van mening dat zij dit moeten doen omdat ook werknemers verplicht worden een pensioen op te bouwen. De AFM wil het pensioenstelsel dan ook aangepast zien.