Het aantal hypotheekaanvragen dat in 2014 via het Hypotheken Data Netwerk is ingediend, is met bijna 50 procent gestegen. In 2014 zijn via het elektronische aanvraagsysteem bijna 226.000 unieke hypotheekaanvragen ingediend. De maand december spande de kroon met bijna 29.000 aanvragen, zijnde een stijging van 23 procent ten opzichte van de maand ervoor.