Sinds 2008 heeft er een flinke daling plaatsgevonden in het aantal verzekeraars. In de afgelopen jaren is dit aantal met bijna 100 geslonken, een daling van bijna 30 procent. Van de 335 verzekeraars in 2008 zijn er nog ca. 230 over. De anderen zijn veelal overgenomen door de grotere organisaties. Het Verbond van Verzekeraars meldt tevens dat het premievolume weer stijgt. Overigens vallen zorgverzekeraars hier niet onder omdat zij niet aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.