Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) meldt dat het consumentenvertrouwen sinds medio 2013 nog steeds stijgt. Het niveau ligt nu vergelijkbaar als in 2011. De koopbereidheid van consumenten blijft echter nog (onveranderd) laag. Consumenten zijn echter nog niet bereid tot het doen van aankopen als wit- en bruingoed. Ook over hun eigen financiele situatie zijn ze nog negatief alhoewel ze wel zien dat de economie weer voorzichtig opkrabbelt.