DSW heeft, net als alle andere jaren, de basispremie voor de basisverzekering bekendgemaakt. Deze blijft gelijk aan vorig jaar, ondanks de verwachting van het kabinet dat de premie 10 euro per maand hoger zou uitkomen. Doordat de kosten van de zorg niet significant zijn gestegen, kan de premie gelijk worden gehouden. De verwachting is dat ook andere zorgverzekeraars een gelijkblijvende premie zullen hanteren.