Uit een onderzoek van de Hogeschool Utrecht en de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) is gebleken dat gemeenten nog te weinig helpen bij mensen met schulden. Dat komt veelal door de zeer strenge eisen die worden gesteldom in aanmerking te komen voor zogenaamde schuldhulpverlening. Daarnaast speelt een belangrijke rol dat betrokken personen niet altijd gemotiveerd zijn om mee te werken.