Het Koninklijk Notarieel Broederschap waarschuwt consumenten die in een scheiding zitten, of daarin terecht gaan komen, voor slecht opgeleide bemiddelaars. Volgens deze organisatie worden er jaarlijks enkele duizenden echtscheidingsconvenanten incompleet of foutief opgesteld. Het beroep van scheidingsbemiddelaar is immers onbeschermd zodat eenieder zich als bemiddelaar kan opwerpen en contracten kan samenstellen. Erfenissen, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden of verdeling van pensioenaanspraken zijn vaak complexe zaken die bij een echtscheiding aan de orde komen. Daarvoor is een goede overeenkomst een noodzaak. Het KNB adviseert dan ook om stellen zich goed te laten informeren en eventueel bij te staan door en ervaren jurist of fiscaal adviseur. Ook het Juridisch Loket kan hierbij ondersteunen.