De meeste werknemers gaan vanaf 1 april iets minder verdienen. Reden is dat per die datum de meeste werknemers meer loonbelasting gaan betalen. Dit geldt voor alle inkomens boven de 1750 euro per maand. De reden is dat in de 2e belastingschijf pas in december een besluit is genomen dat het percentage is verhoogd naar 40,4 procent, een verhoging van 0,2 procent. Dit kon nog niet verwerkt worden in de salarisstroken in januari zodat dat vanaf 1 april een inhaalslag van de 1e 3 maanden plaatsvindt. In de resterende negen maanden van dit jaar wordt gerekend met een tarief van 40,46 procent. Omdat de verhoging betrekking heeft op schijf 2 zullen alle werkenden met een modaal inkomen enkele euros minder zullen ontvangen. Ook pensioengerechtigden met een aanvullend pensioen vanaf 1700 euro zullen ook enkele dubbeltjes meer gaan betalen.