Steeds meer huurders hebben moeite met het betalen van hun maandelijkse huur. De inkomsten blijven achter waardoor de problemen alleen maar stijgen. In 2012 had 13 procent van alle huurders een betaalachterstand. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. In totaal hebben bijna 400.0000 huurders moeite om maandelijks rond te komen en de huur te betalen. Als voornaamste reden is de toenemende werkloosheid en achterblijvende loonontwikkeling.