Uit gesprekken met de pensioenfondsen en hun toelichting op het eigen beleggingsbeleid, blijkt dat de inzet van fondsen op duurzaamheid niet iets tijdelijks is, concludeert De Nederlandsche Bank vrijdag. Meer fondsen hebben duurzaamheid opgenomen in hun zogenoemde beleggingsovertuigingen. Daarin omschrijft een fonds onder meer de eigen visie op het nemen van beleggingsrisico's en andere keuzes. In 2013 gold dit nog voor 45 procent van de fondsen. Vorig jaar lag het aandeel al op 74 procent. Duurzaamheidsbeleid Vorig jaar zei 88 procent van de pensioenfondsen een duurzaamheidsbeleid te hebben ontwikkeld. Er zijn wel grote verschillen in de ambities van de verschillende fondsen. Met name de grotere fondsen zijn bezig met duurzaamheid. Die zitten daarmee wereldwijd in de voorhoede, aldus DNB. Reputatie Aanvankelijk waren fondsen er vooral mee bezig om hun reputatie te verbeteren. Inmiddels zijn er ook andere motieven. "Waar het aanvankelijk gedreven werd door de reputatierisico's die maatschappelijk als 'fout' gepercipieerde beleggingen met zich meebrengen, zien we het accent nadrukkelijk verschuiven van reputatierisico naar financieel risico en naar financiële kans", meent DNB. Fondsen zien duurzaam beleggen steeds meer als een manier om risico's te beheersen en als een kansrijke investering.