De notarissen in Nederland zijn de afgelopen tijd overspoeld met verzoeken tot testamentwijzigingen om aan de eigen bijdrage van de AWBZ te ontkomen. Wie de eigen bijdrage van de AWBZ namelijk straks niet kan betalen (uit zijn pensioen en AOW) moet hetzijn eigen vermogen aanspreken. De eigen bijdrage voor het verzorgingshuis kan maximaal oplopen tot 24 duizend euro per jaar. De ouderen zijn bang dat hun spaargeld zo bij de overheid terechtkomt in plaats van bij hun kinderen.