Uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat meer huizen onderhands worden verkocht. Volgens de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning ligt de opbrengst gemiddeld ruim 20.000 euro hoger bij een onderhandse verkoop dan op de veiling. Het aantal woningen dat gedwongen wordt verkocht loopt hard op door de groeiende betalingsachterstanden bij huizenbezitters.