De Open Huizen Dag is afgelopen zaterdag met circa 150.000 bezoeken iets minder druk bezocht als vorig jaar. Er deden ditmaal 45.000 woningen mee, hetgeen lager is dan in oktober. Er staan immers ook minder huizen te koop nu de woningmarkt voorzichtig aantrekt. In verhouding is het aantal bezoeken dan ook gelijk gebleven, De NVM hoopt dat het leidt tot meer verkopen. De rente is immers historisch laag.