Recent heeft de Nederlandse Pensioenfederatie een lijst met circa 70 pensioenfondsen gepubliceerd die per 1 april 2013 moeten korten op de uitkeringen van gepensioneerden. Uit deze lijst blijkt dat voor veel mensen een lager pensioen aanstaande is met wel percentages die op kunnen lopen tot 7 procent. Enkele pensioenfondsen gaan zelfs tot 10 procent. De reden ligt in het feit dat door de financiele en economische crisis de dekkingsgraden flink zijn ingezakt. Voor veel werknemers die bij deze pensioenfondsen zijn aangesloten, geldt eveneens dat hun opbouwpercentage voor hun aanvullende pensioen per april 2013 omhoog gaat. De Nederlandse Pensioenfederatie publiceerde recent de voorlopige lijst met pensioenfondsen die moeten korten op de pensioenuitkeringen per 1 april 2013. Nog niet alle pensioenfondsen staan op de lijst; een aantal fondsen heeft zijn achterban nog niet geinformeerd over de korting en wil dat eerst doen.