Het grootste pensioenfonds in Nederland, ABP, is in de eerste maanden van dit jaar dicht bij de kritische grens van 90 procent gekomen. Dit percentage is de dekkingsgraad dat aangeeft in hoeverre een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. De huidige status van 90 procent geeft aan dat de financiele positie van ABP flink onder het vereiste niveau zit. Mogelijk dat daardoor de pensioenen in 2017 verlaagd moeten worden.