Uit een onderzoek blijkt dat de Nederlandse pensioenfondsen regelmatig te snel de oorzaak van hun tekorten leggen bij de crisis waarin Nederland de laatste jaren in terecht is gekomen. Veel pensioenfondsen hebben in hun eigen organisatie niet altijd de juiste mensen op de juiste plek. Dit leidt dan tot hoge kosten die ten koste gaan van het rendement van het diverse fondsen. Overigens hebben de meeste pensioenfondsen inmiddels hun huishouding weer op orde. Naast een periode waarbij een verlaging is doorgevoerd, hebben diverse pensioenfondsen inmiddels weer aangegeven dat de pensioenen niet verder hoeven te dalen. Diverse pensioenfondsen hebben zelfs een lichte stijging in het vooruitschiet.