Uit een onderzoek van 24 verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren hanteren, is gebleken dat niet helder wordt gecommuniceerd welke kosten worden vergoed. Consumenten wordt dus gewaarschuwd eerst hun polis nog even goed onder de loep te nemen alvorens zij op vakantie gaan. Zo hebben verzekeraars veelal ook een eigen risico zodat bij eventuele declaratie deze kosten in mindering worden gebracht.