De ChristenUnie heeft een plan neergelegd waarbij jongeren die gaan studeren of het huis uit gaan, op een eenvoudiger manier een woning kunnen vinden. De jonge woningzoekers kan dan voor een periode van maximaal 5 jaar tegen een verlaagde huur een woning huren. De D66 wil daarnaast een eigen plan presenteren waarbij zzp'ers ook een eenvoudiger entree op de woningmarkt krijgen door voor diegenen met een tijdelijk contract, de NHG-termijn naar 2 jaar te verlagen. Zo kunnen die zzp'ers al na 2 jaar een hypotheek met NHG krijgen. Nu is die termijn 3 jaar.