Uit een onderzoek van het KWF Kankerfonds blijkt dat bijna 40 procent van de 50-plussers geen testament heeft opgesteld. De voornaamste redenen zijn hoge notariskosten, het vertrouwen in de kinderen dat ze de nalatenschap netjes zullen verdelen alsmede de reden dat er een kleine nalatenschap is en het niet de moeite loont om een testament op te stellen. Meer dan 30 procent denkt er zeker over na om een goed doel in hun testament op te nemen.