De VVD heeft een voorstel ingediend dat het makkelijker maakt voor werknemers om over te stappen naar een ander pensioenfonds. Werknemers die nu van baan wisselen, moeten binnen zes maanden duidelijk maken dat hij zijn pensioen wil overdragen aan een ander pensioenfonds. De VVD wil dat deze periode wordt ingekort zodat werknemers sneller kunnen overstappen.