Vereniging Eigen Huis, makelaars en banken hebben op het advies aan het kabinet om de maximale hypotheek te maximeren tot 90 procent van de koopsom veel kritiek gegeven. In een adviesrapport wordt de hypotheeklimiet ieder jaar met 1 procentpunt verlaagd tot een maximum van 90 procent van de koopsom. Op dit moment is dat 103 procent van de koopsom. In 2018 moet dat verlaagd zijn tot 100 procent.