De vrijstelling van de schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen ten behoeve van de eigen woning gaat omhoog naar 100.000. Het beperkt zich dan tot schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar en het gaat in vanaf 2017. Daarnaast is het niet meer noodzakelijk dat de schenking moet gaan vanuit de ouder naar het kind. Ook buiten leden binnen het gezin wordt het toegestaan dat er een schenking plaatsvindt.