De Vereniging Eigen Huis (VEH) meldt dat door de houding van de verzekeraars bij verkoop van een woning met restschuld, de eigenaar er alleen voor staat. Het meefinancieren van deze restschuld naar een nieuwe woning zorgt ervoor dat de woningmarkt weer een zetje in de rug krijgt. VEH meldt dat veel verzekeraars daar niet altijd aan meewerken. Het VEH wil dat banken en verzekeraars hier nieuwe regelingen voor treffen.