In de bladen en kranten wordt de laatste tijd reclame gemaakt voor alternatieve spaarproducten; spaarproducten die een hoger rendement bieden als de inmiddels lage rentevergoeding op spaarrekeningen. Omdat de producten een hoger risico hebben, wordt hier door de Autoriteit Financiele Markten (AFM) voor gewaarschuwd. Goud en grond zijn vaak alternatieven die voorgespiegeld worden als aantrekkelijke alternatieven. De AFM meldt echter dat beleggingen in deze producten ook een risico met zich meebrengt. Het is immers geen spaarrekening. De AFM geeft als advies dat u zich goed voor laat lichten als u een dergelijk product wil afsluiten als alternatief voor uw spaarrekening.